CHÖTRÜL DÜCHEN

The 'Festival of Miracles'

15th (full moon) day of the 1st lunar month

9 March 2020 | 27 February 2021 | 16 February 2022 | 7 March 2023 | 24 February 2024 | 14 March 2025 | 3 March 2026 | 21 February 2027* | 11 March 2028 | 28 February 2029 | 18 February 2030

*15th lunar day is omitted; this is 16th lunar day

It occurs on the full moon and Amitabha Buddha's Day also, so the fifteenth day of the first Tibetan month. The first fifteen days of the year celebrate the fifteen days on which, in order to increase the merit and the devotion of future disciples, Buddha displayed a different miracle.

On Chötrül Düchen as all Düchen the effects of positive and negative actions are multiplied 10 MILLION times.


🇩🇪 Chötrül Düchen. Das "Fest der Wunder" - einer der vier wichtigsten buddhistischen Festtage. 15. Tag des ersten Lunarmonats. Er findet am ersten Vollmond und Amitabha-Tag statt, also dem 15. Tag des ersten tibetanischen Monats. Die ersten 15 Tage des Jahres feiern die Tage, in denen Buddha täglich ein neues Wunder vollbrachte, um Verdienste und Hingabe künftiger Schüler zu verstärken. Positive und negative Taten werden 100millionenfach multipliziert.

🇪🇸 Chötrül Düchen. El 'Festival de los Milagros', una de las cuatro principales fiestas budistas. 15º día del primer mes lunar. Ocurre en la luna llena y también en el día de Buda Amitabha Buddha, así como el 15º día del primer mes tibetano. Los primeros quince días del año celebran los quince días en los cuales, para aumentar el mérito y la devoción de los futuros discípulos, Buda mostró un milagro diferente. En Chötrül Düchen, los efectos de las acciones positivas y negativas se multiplican 10 MILLONES de veces.

🇭🇺 Csötrül Dücsen - a Csodák Ünnepe, a tibeti buddhizmus négy meghatározó szent napjának egyike. Ez a nap a tibeti újév első holdhónapjának teliholdja, és annak a 15 napnak az ünnepe, mikor Szakjamuni Buddha minden nap más csodatevő cselekedeteket mutatott be azért, hogy jövendő tanítványai érdemeit és odaadását, hitét növelje. Ezen az úgynevezett dharmacsakrás napon tetteink következménye 10 milliószorosára erősödik. Ez mind a pozitív, mind a negatív tettekre vonatkozik.

🇫🇷 Chötrül Düchen. Le festival des miracles. Une des quatre majeur vacances bouddhiste. 15eme jour du premier mois lunaire. Cela se produit lors de la pleine lune et ainsi lors du jour du bouddha Amitabha, donc le quinzième jour du premier mois Tibetain. Les quinze premiers jours de l’annee fête les 15 jours sur lequel, afin de développer les mérites et la dévotion des futurs disciples, bouddha montrait un miracle différent. Lors de Chötrül Düchen, tous les effets des actions positives et négatives sont multipliées par 10 millions de fois.

🇵🇱 Chötrül Düchen. 'Festiwal Cudów' — jedno z czterech głównych świąt buddyjskich. 15-go dnia pierwszego miesiąca księżycowego. Wydarza się w pełnię księżyca (dzień Buddy Amitaby). Pierwsze piętnaście dni roku świętuje się jako te, w których Budda kolejno ukazywał różne cuda, aby zwiększyć zasługę i oddanie przyszłych uczniów. W czasie Chötrül Düchen pozytywne i negatywne skutki działań są zwielokrotnione 10 MILIONÓW razy.

🇬🇷 Τσότρυλ Ντύτσεν. Το «Φεστιβάλ των Θαυμάτων» — μία από τις τέσσερις μεγάλες Βουδιστικές Εορτές. Η 15η ημέρα του πρώτου σεληνιακού μήνα. Συμπίπτει επίσης με την πανσέληνο, την ημέρα του Βούδα Αμιτάμπα, δηλαδή την 15η ημέρα του πρώτου μήνα του Θιβετιανού Νέου Έτους. Τις πρώτες δεκαπέντε ημέρες του έτους εορτάζονται οι δεκαπέντε ημέρες κατά την διάρκεια των οποίων, ο Βούδας, προκειμένου να αυξηθεί η αρετή και η αφοσίωση των μελλοντικών μαθητών, επέδειξε ένα διαφορετικό θαύμα. Κατά τη διάρκεια του Τσότρυλ Ντύτσεν τα αποτελέσματα των θετικών και αρνητικών ενεργειών πολλαπλασιάζονται 10 ΕΚΑΤΟΜΜΎΡΙΑ φορές.

🇷🇺 Чотрул Дучен. "Фестиваль чудес" — один из четырёх главных буддийских праздников. 15-й день лунного месяца. Он также происходит в полнолуние и в День будды Амитабхи, то есть в пятнадцатый день первого Тибетского месяца. Первые пятнадцать дней года празднуются в честь пятнадцати дней, во время которых Будда являл различные чудеса, чтобы увеличить заслугу и преданность будущих учеников. Во время Чотрул Дучена последствия от позитивных и негативных действий умножаются в 10 миллионов раз.